PRIVATUMOPOLITIKA

1. Kam skirta ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta visiems interneto svetainių www.krasta-auto.lt, www.bmw.lt, www.mini.lt, www.bmw-moto.lt (toliau – Svetainė) lankytojams, UAB „Krasta Auto“ (toliau – Krasta auto, Krasta arba Mes) paslaugų gavėjams, prekių įgijėjams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Krasta auto socialinės žiniasklaidos paskyrose bei asmenims, sutikusiems gauti Krasta auto rinkodaros medžiagą, taip pat asmenims, dalyvaujantiems renginiuose. Privatumo politika numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis aukščiau išvardinti asmenys.

Mes rūpinamės Jūsų privatumu, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Būtinai skirkite laiko Privatumo politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais 

Kai Jus lankotės Svetainėje ir (ar) įsigyjate Krasta auto parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, atliekate aktyvius veiksmus Krasta auto socialinės žiniasklaidos paskyrose, dalyvaujate mūsų renginiuose ar sutinkate, kad Krasta auto su Jumis susisiektų ir (ar) teiktų rinkodaros medžiagą, Mes laikysime, kad Jus perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika. Iš Svetainės Jus galite pasiekti iki kitus interneto puslapius, kuriuos valdome Mes ar kiti duomenų valdytojai, todėl rekomenduojame visada susipažinti su aktualia lankomo puslapio Privatumo politika.

2. APIE MUS

Mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas (Krasta arba Duomenų valdytojas) – UAB „Krasta Auto“ (juridinio asmens kodas 121981098, registracijos adresas Ozo g. 10A, Vilnius), kuris Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nustatytais tikslais ir pagrindais. Duomenys apie bendrovę yra kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite į mus kreiptis el. pašto adresu privatumas@bmw.lt.

3. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia Mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, transporto priemonės valstybinį numerį, kurią apie Jus Krasta auto renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Krasta auto nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Krasta auto socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Siekiame suteikti Jums kuo daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame tokius asmens duomenis, kad pateikdami juos Krasta auto žinotumėte, kaip jie bus tvarkomi.

4. KAIP IR KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Krasta auto yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galite tikėtis, kai Krasta renka asmens duomenis apie:

-          svetainės lankytojus;

-          socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Krasta auto per Krasta auto paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ir (ar) aktyviais veiksmais jose dalyvauja;

-          su mumis susisiekusius asmenis;

-          asmenis, kurie ketina įsigyti ir (ar) įsigijo transporto priemonę;

-          asmenis, kurie naudojasi mūsų paslaugomis (pvz., servisas, bandomieji važiavimai, garantinis aptarnavimas);

-          asmenis, kurie sutinka arba neprieštarauja gauti mūsų rinkodaros pranešimus;

-          vykdomą vaizdo stebėjimą;

-          vykdomą buvimo vietos ir judėjimo (GPS) stebėjimą.

4.1. MŪSŲ INTERNETO SVETAINIŲ LANKYTOJAI

Kai lankotės šioje interneto svetainėje, duomenys apie Jūsų naršymą svetainėje ir kt., yra renkami naudojantis slapukais.

Krasta naudoja būtinuosius / techninius slapukus, kad galėtų užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir (ar) kitus trečiųjų šalių slapukus, kad galėtų gerinti Jūsų naršymo patirtį (t. y. atsižvelgti į Jūsų poreikius, nuolat tobulinti svetainę ir teikti pasiūlymus, atitinkančius Jūsų interesus).

Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami (tvarkomi) vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu (išskyrus būtinieji slapukai). Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti svetainės Slapukų politikoje:

https://www.krasta-auto.lt/slapukai/

4.2. SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

Visą informaciją, kurią mums pateikiate komunikuodami su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), Krasta valdo kartu su konkretaus socialinio tinklo valdytoju (soc. tinklo platformoje).

Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti ir didinti Krasta žinomumą viešoje erdvėje, administruojame šias paskyras socialiniuose tiksluose:

Tinkle „Facebook“ – @bmwlietuva; @motorradlietuva; @MINILIETUVA. „Facebook“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Tinkle „Instagram“ – bmw.lietuva; bmwmotorrad_lietuva; mini.lietuva. „Instagram“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Socialinio tinklo paskyroje pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu, kuris išreiškiamas, kai susisiekiate su mumis.

Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau ne ilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys bus tvarkomi socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos yra nustatomos platformos valdytojo. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir (ar) tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

4.3. ASMENS DUOMENYS, RENKAMI SU MUMIS SUSISIEKUS

Mūsų interneto svetainėje pateikti kontaktai, kuriais galite su mumis susisiekti norėdami įsigyti mūsų siūlomų prekių, pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis ar pasikonsultuoti Jums rūpimais klausimais. Visus Jūsų pranešimus priimsime, peržiūrėsime ir pateiksime atsakymus.

Jei su mumis susisieksite el. paštu ar naudojant susirašinėjimo funkciją svetainėje, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą ir (ar) pridedamus dokumentus. Šie duomenys bus tvarkomi Jūsų paklausimų administravimo ir (ar) pasirengimo sutarties sudarymui, sutarties vykdymui. Komunikacija su Jumis bus tvarkoma iki pilno paklausimo išnagrinėjimo ir saugoma 6 mėnesius nuo išnagrinėjimo dienos arba pilno sutarties įvykdymo ir saugoma 10 metu, kartu su sutartimi ir kitais dokumentais (t. y. sutartis ir apskaitos dokumentai).

Jei su mumis susisiekiate telefonu (prieš pokalbio įrašymą Duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą), Jums sutikus pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie Jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų nuo pokalbio įrašymo dienos, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti (valdyti) bei pateikti Jums atsakymą. Minėtus asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate susisiekdami su mumis el. paštu ir (ar) tęsdami pokalbį telefonu. Jeigu bendravimas bus skirtas sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, tuomet asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. siekiant sudaryti ir (ar) įvykdyti su duomenų subjektu sudarytą sutartį.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu, todėl neužmirškite pranešti Mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus. 

4.4. ASMENS DUOMENYS, RENKAMI ĮSIGYJANT TRANSPORTO PRIEMONĘ

Jums nusprendus įsigyti transporto priemonę, paprašysime Jūsų mums pateikti savo asmens duomenis. Tokie asmens duomenys apima pirkėjo vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir mokėjimo duomenis, kuriuos privalome surinkti norėdami sudaryti su Jumis sutartį ir parduoti Jums automobilį. Taip pat paprašysime mums parodyti savo asmens identifikavimo dokumentą. Šią Jūsų informaciją tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. mūsų teisėtu interesu pareikšti ir (ar) apginti savo teisinius reikalavimus (kai taikoma).

Jei perkate automobilį įmonės vardu, tačiau nesate asmuo, įgaliotas veikti įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu. Mums taip pat būtina žinoti Jūsų vardą, pavardę, adresą (jei šie duomenys nesutampa su pirkėjo duomenimis), kontaktinius duomenis, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą (jei aktualu).

Šią informaciją naudosime, kad galėtumėme valdyti ir administruoti pirkimo procesus bei mūsų santykius su Jumis, pavyzdžiui, susisiekti su Jumis telefonu ir pranešti, kad Jūsų automobilis yra paruoštas perduoti, bei pristatyti jį į atitinkamą veiklos vykdymo vietą, vykdyti pranešimus apie prekių defektų taisymą, priminti apie techninę apžiūrą dėl garantijos taikymo ir pan.

Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir elektronine forma) yra saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo pilno sutarties įvykdymo dienos.

4.5.  Asmens duomenys, renkami naudojantis Krasta Auto paslaugomis (t. y. servisas, bandomasis važiavimas, garantinis aptarnavimas)

Jums nusprendus užsiregistruoti į Krasta servisą (t. y. užsakyti Krasta teikiamas apžiūros / remonto ar kitas paslaugas), prašysime Jūsų užpildyti registracijos formoje prašomus asmens duomenis bei juos tvarkysime Jūsų užsakomos paslaugos suteikimo tikslu. Tokie duomenys apima Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją apie užsakymą (pvz., serviso miestas; registracijos data, laikas; aptarnaujantis serviso paslaugų vadybininkas (vardas, pavardė); numatomi darbai; trumpas darbų aprašymas; automobilio modelis; valstybinis numeris; pageidavimas gauti nemokamą pakaitinį automobilį ar paimti ir grąžinti automobilį; automobilio paėmimo ir grąžinimo adresas bei informaciją apie suteiktas serviso paslaugas (data, suteiktos paslaugos, įsigytos prekės, kaina, kiekis). Taip pat papildomai gali būti renkami sutarties sudarymui būtini Jūsų identifikaciniai duomenys (pvz. gimimo data, asmens kodas ir pan.). Minėti duomenys bus naudojami serviso paslaugų sutarties sudarymui ir įvykdymui bei tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b p., t. y. sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus, bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. mūsų teisėtu interesu pareikšti ir (ar) apginti savo teisinius reikalavimus (kai taikoma).

Siekiant tinkamai atlikti garantinį aptarnavimą, tvarkysime šiuos asmens duomenis: automobilio kėbulo numeris (VIN), kiti duomenys susiję su automobiliu (pvz. rida, nuotraukos, vaizdo medžiaga, remontų istorija ir pan.). Jūsų duomenys gali būti perduodami Gamintojui. Bendrovės Klientų asmens duomenys gali būti perduodami Gamintojui vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b p. (sutarties vykdymas), taip pat remiantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., siekiant teisėtų Bendrovės interesų užtikrinti Bendrovės Klientų automobilių garantinį aptarnavimą ir jų duomenų perdavimą Gamintojui. Tuo atveju, kai į Bendrovę dėl automobilio garantinio aptarnavimo kreipiasi ne Bendrovės Klientai, o kiti asmenys turintys tokią teisę, jų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. siekiant teisėtų Bendrovės interesų užtikrinti besikreipiančiųjų asmenų į Bendrovę automobilių garantinį aptarnavimą ir jų duomenų perdavimą Gamintojui. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo garantinio aptarnavimo atlikimo dienos.

Pažymėtina, kad serviso registracijos duomenis aktyvioje duomenų bazėje tvarkome 6 mėnesius, skaičiuojant nuo servisų paslaugų suteikimo dienos. Serviso paslaugų sutartį bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, mes turime saugoti 10 metų, skaičiuojant nuo pilno sutarties įvykdymo dienos.

Jums pardavus pagal Serviso paslaugų sutartį aptarnaujamą automobilį, duomenys apie šio automobilio remonto istoriją gali būti atskleisti naujam automobilio savininkui remiantis Reglamento 6 str. 1 d. f., t.y. siekiant trečiųjų asmenų (naujo automobilio savininko) teisėtų interesų gauti tikrovę atitinkančią informaciją apie įsigyto automobilio serviso remonto darbų atlikimo istoriją. Jus turite teisę paprieštarauti dėl tokio asmens duomenų tvarkymo kreipdamasis į Bendrovę dėl šios teisės įgyvendinimo. Nepaisant to, Bendrovė turi teisę įrodyti, jog asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų kaip duomenų subjekto interesus, teises ir laisves.

Jums nusprendus išbandyti pasirinktą transporto priemonę ir užsiregistruoti bandomajam važiavimui, prašysime Jūsų užpildyti bandomojo važiavimo formoje prašomus asmens duomenis. Šiuos duomenis tvarkysime Jūsų užsakomos paslaugos suteikimo tikslu. Tokie duomenys apima Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją apie užsakomą paslaugą (kaip pvz., dominantis automobilio modelis, miestas ir kt.) ar suteiktą paslaugą (kaip pvz., važiavimo data, laikas; automobilio modelis; komentarai ar pan.). Taip pat papildomai gali būti renkami sutarties sudarymui būtini Jūsų identifikaciniai duomenys (kaip pvz. gimimo data, asmens kodas, vairuotojo pažymėjimo numeris ir pan.). Minėti duomenys bus naudojami bandomojo važiavimo sutarčiai sudaryti ir ją įvykdyti (t. y. pagal sutartį suteikti Jums galimybę pasibandyti norimą automobilį) bei tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. mūsų teisėtu interesu pareikšti ir (ar) apginti savo teisinius reikalavimus (kai taikoma).

Pažymėtina, kad bandomojo važiavimo registracijos duomenis aktyvioje duomenų bazėje tvarkome 3 mėnesius, skaičiuojant nuo bandomojo važiavimo atlikimo dienos. Bandomojo važiavimo sutartis ir (ar) kitus susijusius dokumentus, mes turime saugoti 10 metų, skaičiuojant nuo pilno sutarties įvykdymo dienos.

Suteikus Jums mūsų aukščiau aprašytas paslaugas, pasiūlysime Jums išreikšti savo nuomonę dėl suteiktų paslaugų (remiantis šios Privatumo politikos 4.7. p.). Jums nurodžius, kad paslauga buvo suteikta nekokybiškai ir (ar) turi atitinkamų trūkumų, susisieksime su Jumis Jūsų nurodytu tel. nr. ne vėliau kaip per 24 val. nuo Jūsų atsiliepimo gavimo dienos, siekiant išsiaiškinti bei pašalinti trūkumus dėl nekokybiškai suteiktos paslaugos.

4.6. Asmens duomenys, tvarkomi vykdant tiesioginę rinkodarą

Jums įsigyjant Mūsų parduodamas transporto priemones ar užsakant Mūsų siūlomas paslaugas (t. y., serviso, bandomojo važiavimo, garantinio aptarnavimo) ir sudarant atitinkamas sutartis su Mumis, tokioje sutartyje Jūsų nurodytą el. pašto adresą ir susijusius Jūsų duomenis Mūsų teisėto intereso pagrindu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. f p.) naudosime Mūsų pačių panašių prekių ar paslaugų tiesioginei rinkodarai, siųsdami Jums Mūsų pasiūlymus dėl panašių prekių ar paslaugų (nuolaidas, specialius pasiūlymus, susijusias naujienas ir pan.), taip pat teiraudamiesi Jūsų nuomonės (įskaitant apklausų vykdymą) dėl Jums jau parduotų prekių ar suteiktų paslaugų bei Mūsų naujai siūlomų panašių prekių ar paslaugų. Tokiu atveju Mes tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, susijusią įmonę (kai atitinkama prekė ar paslauga įsigyta įmonės vardu), el. pašto adresą, informaciją apie įsigytas Mūsų prekes ir paslaugas, Jūsų pateiktoje nuomonėje, atsiliepime ar užpildytoje apklausoje pateiktą informaciją ir su tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimu (įskaitant prieštaravimo tokiam tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui pareiškimą) susijusią informaciją. Tokiam Jūsų el. pašto adreso ir susijusių duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais galėsite prieštarauti atitinkamos sutarties sudarymo metu, taip pat vėliau atsisakyti tokio duomenų tvarkymo paspaudę gauto tiesioginės rinkodaros pranešimo apačioje esančią nuorodą arba pranešdami Mums el. paštu privatumas@bmw.lt.

Jums sutikus (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p.) užsiprenumeruoti ar kitu būdu gauti mūsų naujienlaiškį, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį bendrai tiesioginei rinkodarai (pvz., apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms) siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant tiesioginę rinkodarą.

Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Mes dalinsimės su visais savo klientais.

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų asmens duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas (duomenų tvarkytojams), tik tam, kad Jums būtų pateiktas Jums skirtas Mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimas.

Mes sudarysime Jums galimybę rinktis ir nuspręsti, ar sutinkate gauti rinkodaros medžiagą iš mūsų atstovaujamų prekių ženklų automobilių gamintojų ir iš su jais susijusių asmenų, taip pat kitiems Mūsų partneriams. Jums sutikus, Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami šiems Bendrovės partneriams:

-          BMW Northern Europe AB;

-          BMW AG ir susiję asmenys;

-          Draudimo bendrovės;

-          Automobilių gerinimo paslaugas teikiančios įmonės;

-          Automobilio finansavimo paslaugas teikiančios įmonės.

Pažymėtina, kad tiesioginės rinkodaros tikslu surinktus asmens duomenis, aktyvioje duomenų bazėje tvarkysime 5 (penkerius) metus, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų duotas sutikimas arba gausime Jūsų prieštaravimą dėl Mūsų teisėto intereso pagrindu vykdomo Jūsų el. pašto adreso ir susijusių duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų sutikimo gavimo faktas arba Jūsų išreikšto prieštaravimo faktas, kaip įrodymai, bus saugomi 1 (vienerius) metus pasibaigus sutikimo saugojimo laikotarpiui arba Jums atšaukus savo sutikimą ar pateikus prieštaravimą. Norėdami atšaukti duotą sutikimą ir (ar) išreikšti nesutikimą (prieštaravimą), tai galite padaryti pranešdami el. paštu privatumas@bmw.lt arba gauto tiesioginės rinkodaros pranešimo apačioje paspaudę esančią nuorodą.

4.7. Vykdomas vaizdo stebėjimas

Mūsų salonuose turto ir asmenų apsaugos tikslais yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Informaciją, įvykus įvykiui (automobilio apgadinimas, vagystė ar kt.) galime perduoti policijai, draudimo bendrovėms. Vaizdo duomenys yra saugomi tol kol prisipildo atitinkamo įrenginio atmintis, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų, remiantis Bendrovės teisėtu interesu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f p.). Teisėtas interesas pasireiškia siekiu užtikrinti Bendrovės turto, taip pat Darbuotojų ir klientų turto bei sveikatos apsaugą.

4.8. Vykdomas buvimo vietos ir judėjimo stebėjimas (GPS)

Tam tikruose Bendrovės pakaitiniuose ir (ar) demo automobiliuose gali būti įrengta buvimo vietos ir judėjimo nustatymo sistema (GPS), kuri yra prieinama per atitinkamo automobilio gamintojo programėlę (pvz., My BMW App). Tuo atveju, kai kyla įtarimas dėl netinkamo automobilio naudojimo, Bendrovė gali vykdyti buvimo vietos ir judėjimo stebėseną. Šiuo atveju Bendrovė yra duomenų valdytoja ir tvarko duomenis Bendrovės teisėto intereso (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f p.) pagrindu. Teisėtas interesas pasireiškia siekiu užtikrinti Bendrovės turto apsaugą nuo vagysčių ir (ar) kito neteisėto panaudojimo. Šie duomenys nėra atskirai saugomi ir (ar) nuolat stebimi. Atitinkamo pakaitinio ir (ar) demo automobilio GPS stebėjimas realiu laiku gali būti vykdomas tik esant įtarimui dėl netinkamo automobilio naudojimo ir (ar) esant požymiams, kad gali kilti žala atitinkamam automobiliui (pvz., laiku negrąžintas automobilis).

Taip pat, kai kuriuose Bendrovės automobiliuose gali būti įrengta Sherlog sistema, kuri veikia radio lokacijos principu. Šiuo atveju Bendrovė nėra nei duomenų valdytojas, nei duomenų tvarkytojas; įvykus atitinkamam incidentui, pavyzdžiui vagystei, Bendrovė informuoja Sherlog apie būtinybę aktyvuoti Sherlog sistemą, kuri ir yra duomenų valdytojas.

Informacija apie tai, ar atitinkamam automobilyje yra įrengta buvimo vietos ir judėjimo nustatymo sistema (Sherlog ir (ar) gamintojo programėlės pagalba) yra nurodoma duomenų subjektui žodžiu bei raštu prieš perduodant jam atitinkamą pakaitinį ir (ar) demo automobilį. 

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų asmens duomenys perduodami tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Mūsų veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, todėl mes galime atskleisti / perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, gamintojams, paslaugų teikėjams / duomenų tvarkytojams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.) ar kitiems Mūsų partneriams, jei tik toks perdavimas reikalingas privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

 Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti Jūsų asmens duomenis, kai:

-          informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;

-          asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;

-          informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba trečiųjų asmenų interesus (pvz., užkirsti kelią sukčiavimui);

-          informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pvz., jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);

-          informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia duomenų tvarkymo paslaugas, t. y. duomenų tvarkytojams. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šio privatumo pranešimo pakeitimus;

-          informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

 Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes perduodami tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Kiekvienu atveju, jeigu reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją garantinio aptarnavimo ir (ar) kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, laikomasi vienos iš šių sąlygų:

-          duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo (trečiosios valstybės, kurios atitinka keliamą apsaugos lygį yra tvirtinamos Europos Sąjungos Komisijos);

-          duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones (pvz., teisiškai privalomu ir vykdytinu valdžios institucijų arba įstaigų tarpusavio dokumentu; įmonėms privalomomis taisyklėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 straipsnį; standartinėmis Duomenų apsaugos sąlygomis, kurias Europos Sąjungos Komisija priima laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros);

-          laikomasi kitų teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal aukščiau paminėtus papunkčius.

Tuo atveju jei vienintelis teisėtas pagrindas Jūsų asmens duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes yra Jūsų sutikimas, Jūsų asmens duomenys bus perduoti tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir informavus jus apie galimus tokių perdavimų pavojus dėl to, kad nepriimtas sprendimas dėl tos šalies tinkamumo ir nesustatytos tinkamos apsaugos priemonės.

6. Asmens duomenų tvarkymas naudojantis MyBMW, MyMini paslaugomis / programomis:

Iš mūsų puslapių (www.bmw.lt , www.mini.lt) galite pasiekti MyBMW ir MyMini puslapius, kur galite prisijungti prie savo MyBMW ir (ar) MyMini paskyros arba susikurti MyBMW ir (ar) MyMini paskyrą.

Krasta Auto nėra MyBMW ir (ar) MyMini tvarkomų asmens duomenų valdytoja ir (ar) tvarkytoją. Šių asmens duomenų valdytojas yra Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft“ (toliau – BMW AG), Petuelring 130, 80788, Miunchenas, Vokietija, buveinė ir registracijos adresas: Miunchenas HRB 42243.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą naudojantis „MyBMW“ paslaugomis galite rasti MyBMW privatumo pranešime: https://customer.bmwgroup.com/pm2/pm-document-service/api/v1link/documents/policyName/MY_BMW_APP_DPP/CH/PDF?language=en&KeyId=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048 

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą naudojantis „MyMini“ paslaugomis galite rasti MyMini privatumo pranešime: https://customer.bmwgroup.com/pm2/pm-document-service/api/v1link/documents/policyName/MINI_APP_DPP/CH/PDF?language=en&KeyId=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048 .

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Suprantame, kad savo asmens duomenis mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų vidinių saugumo priemonių:

-          užtikriname griežtą prieigos kontrolę ir suteikiame prieigą prie duomenų tik asmenims, kuriems juos yra būtina žinoti;

-          prieiga prie asmens duomenų yra apsaugota tinkamo lygio slaptažodžiais;

-          sudarome konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų;

-          stebime prieigą prie asmens duomenų;

-          esame įdiegę kitas organizacines ir technines saugumo priemones.

8. Jūsų duomenų subjekto teisės

Jus, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

·         prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

·         prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;

·         prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;

·         prašyti perkelti savo asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu;

·         nesutikti (prieštarauti), kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (pagal Reglamento 6 str. 1 d. f p.) bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p.);

·         pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI).

8.1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS.

Mes siekiame, kad Jus iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jus galite sužinoti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome, Jus turite teisę su jais susipažinti ir gauti jų kopiją.

8.2. TEISĖ IŠTAISYTI SAVO ASMENS DUOMENIS IR (AR) APRIBOTI JŲ NAUDOJIMĄ.

Mes siekiame, kad visi tvarkomi asmens duomenys būtų pilni ir tikslūs, bei dėl jų netikslumo nepatirtumėte jokių nepatogumų. Todėl, pastebėję, jog naudojame nepilnus ir (ar) netikslius Jūsų asmens duomenis, Jus galite pranešti, kad mes juos ištaisytume, tačiau tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti šią informaciją (pateikti patvirtinančius įrodymus).

Taip pat, galite prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų naudojimą, tam tikram laikotarpiui, kai: (1) reikia įsitikinti Jūsų asmens duomenų tikslumu (pateikus pretenzijas dėl duomenų tikslumo); (2) vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas (rinkimas, naudojimas) yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; (3) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi konkretaus tikslo pasiekimui, tačiau jie gali būti reikalingi, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; (4) reikia nustatyti, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Jums pasinaudojus savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo).

Matydami, jog naudojame nepilnus ir (ar) akivaizdžiai neteisingus Jūsų asmens duomenis, Mes (savo iniciatyva) galime apriboti jų naudojimą ir (ar) kreiptis į Jus dėl minėtų duomenų ištaisymo.

8.3. TEISĖ IŠTRINTI SAVO ASMENS DUOMENIS.(teisė būti pamirštam).

Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, bei nerinkti ir (ar) nenaudoti perteklinių Jūsų asmens duomenų. Todėl, Jus galite prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau, tokia Jūsų teisė nėra absoliuti, tad Jūsų duomenis galėsime ištrinti tik jeigu: (1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (2) Jus atšaukėte savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir Mes neturime jokio kito teisinio pagrindo šių asmens duomenų tvarkymui; (3) Jus išreiškėte prieštaravimą (nesutikimą) dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti tokius Jūsų duomenis; (4) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (5) tokie asmens duomenys turi būti ištrinti (t. y. negali būti toliau tvarkomi) laikantis Mums taikomos, teisės aktais nustatytos teisinės prievolės.

8.4. TEISĖ PERKELTI SAVO ASMENS DUOMENIS.

Mes siekiame suteikti Jums, Jūsų asmens duomenų kontrolę bei užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą. Todėl, Jus galite prašyti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis būtų pateikiami Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma). Ši teisė taip pat nėra absoliuti, todėl gali būti įgyvendinama tik, jeigu: (1) toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., 9 str., 2 d., a) p.) arba sutartimi (pagal Reglamento 6 str. 1 d. b) p.); (2) kai šios teisės įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

8.5. TEISĖ NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR (AR) ATŠAUKTI SAVO DUOTĄ SUTIKIMĄ.

Mes siekiame suteikti Jums galimybę kontroliuoti savo asmens duomenis. Todėl, Jus galite bet kuriuo metu, išreikšti savo prieštaravimą (nesutikimą) dėl konkrečių Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Mūsų teisėtu interesu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. f p.), įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Nepaisant to, Mes galime ir toliau tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis, jeigu galime įrodyti, kad šie duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų (duomenų subjekto) interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jus turi teisę bet kuriuo metu nesutikti (prieštarauti), kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Tokiu atveju, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Taip pat, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., arba Reglamento 9 str. 2 d., a) p.), Jus galite bet kuriuo metu, atšaukti savo duotą sutikimą dėl tokios asmens duomenų tvarkymo.

8.6. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI (VDAI).

Mes visuomet siekiame atsakyti į Jums kylančius klausimus ir (ar) išspręsti problemas kylančias dėl asmens duomenų tvarkymo bei rasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą, todėl turint klausimų ir (ar) nusiskundimų Mūsų asmens duomenų apsauga, raginame kreiptis tiesiogiai į Mus, el. paštu: privatumas@bmw.lt . Jeigu nesutinkate su Mūsų pateiktais atsakymais ir (ar) pasiūlytais sprendimais bei ir toliau manote kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius teisės aktus, Jus turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštu: ada@ada.lt).

9. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS.

Aukščiau nurodytas savo teises, Jus galite įgyvendinti šiais būdais: (1) teikiant Mums rašytinį prašymą asmeniškai (Krasta salone), paštu ir (ar) per atstovą ar adresu: Ozo g. 10A, Vilnius; Veiverių g. 150, Kaunas; Svajonės g. 40, Klaipėda (priklausomai nuo miesto); (2) teikiant Mums prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. el. paštu: privatumas@bmw.lt.

 Tam, kad galėtume priimti ir įgyvendinti Jūsų prašomas duomenų subjekto teises, pateikdamas prašymą, Jus privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

-          pateikdamas prašymą Krasta salono darbuotojui – kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

-          pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį – kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

-          pateikdamas prašymą elektroniniu būdu – jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

 Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami dar pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Jūsų prašymą.

 Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

Tikimės, kad Jus suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus šiame trumpame pranešime yra labai sudėtinga. Nepaisant to, Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų tvarkymo procesams.

Jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Visuomet galite kreiptis į mus el. paštu privatumas@bmw.lt .

Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus papildomai informuojami nebūsite, t. y. atnaujinta Privatumo politikos redakcija bus paskelbiama Svetainėje. Todėl, rekomenduojame ir raginame Jus periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-08